bausmė


bausmė
bausmė̃ sf. (4) 1. Gs, Grž sankcija už nusikaltimą ar neklusnumą, nubaudimas, bauda: Už vogimą dabar bausmė̃ didelė Srv. Kūno bausmė TTŽ. Mirties bausmė TTŽ. Pagal nusikaltimą ir bausmė̃ . Jis užaugo be jokios bausmė̃s ir drausmės Sch186. Nėr didesnės žmogui bausmės, kaip bloga pati LTR(Ds). 2. grasa, grėsmė, drausmė: Bausmė̃ yra tai bauginimas J. Jis bausmė̃[je] užlaiko savo vaikus, šeimyną, t. y. užlaiko dvasiškai, neduoda valios J.

Dictionary of the Lithuanian Language.